Sabtu, 30 Juli 2016

post pelajaran

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN NON HAYATI

A.KeanekaragamanHayati

No
Manfaat
ContohHewan
ContohTumbuhan
1
SebagaibahanPangan
1. Udang,
diambildagingnyauntuksumberkalsiumdan protein
2. Sapiternak,
dagingnyamengandung protein hewani.
3.Cumi-Cumi,
diambildagingnyasebagaisumber protein.
4.Ayam Kampung,
sebagaisumber protein hewani.
1. Gandum,
dijadikantepungsebagaisumberkarbohidrat.
2. Padi,
dijadikannasisebagaisumberkarbohidrat.
3.Kangkung,
sebagaisumber protein nabati.
4.Bayam,
sebagaisumber protein nabati
2
SebagaibahanSandang
1.Ulatsutera,
diambilkepompongnya.
2.Domba,
diambilbulunya.
1.Kapas,
seratnyadijadikanbenangataukain.
2.Yute,
diambilseratkulitpohon.
3
SebagaiAlatTransportasi
1. Kuda,dijadikantunggangan.
2. Unta,dijadikan
tunggangan di padangpasir.
1.Bambu,
dijadikanrakit.
2.Kayu Ulin,
bahanpembuatkapal.
4
SebagaibahanObat-Obatan
1.Kelinci ,
digunakanuntukobatmenurunkankolesterol.
2.Ular
Bisanyauntukmengobatikanker.
3.Kalong
digunakanuntukobatAsma / sesaknapas.
1. Sambiloto
Digunakanuntukobatkencingmanis.
2.Mahkota Dewa,
untukobatmenurunkankolesterol.
3.Jambu biji
digunakanuntukpencegahdanmengurangidiare

No
Manfaat
ContohHewan
ContohTumbuhan
 5
SebagaibahanPenelitian /Keilmuan
1.Lalat Buah
ditelitikarenamerupakanhamapadabuah.
2.Orang Utan
ditelitikarenaterancampunah
1.Ganja
ditelitiuntukmengetahuimanfaatnya.
2.Lidah buaya
ditelitimanfaatnya.
6
SebagaiSumber Plasma Nutfah
1. SapiBali,memilikikeunggulantertentu.
1. Kedelai,
merupakansumber protein danaksesi plasma nutfah.
7
SebagaiBahanBangunan
KulitKerang,
Digunakandalamdekorasirumah.
1.       Jati
Digunakanuntukstrukturbangunan.
2.      Merbau
3.Meranti merah
8
SebagaiSumberKeindahan
1. Purple Emperor ,
menilikikeunikan motif.
2.  Purple Starfish,Butterfly,bentuknyasangatspektakuler.
1.AnggrekDendrobium, dijadikantanamanhiasruang.
2Aglaonema Red Sumatra
dijadikantanamanhias.
9
SebagaiBahanBakar
!. Kotoransapi,dijadikan biogas.
1.Jarak
dijadikanpengganti solar.
10
UntukAcaraKeagamaan /
UpacaraAdat
1.Kambing
DalamperayaanIdulQurban.
2.Kerbaudalamupacaraadattoraja.
1.Kamboja
digunakandalamupacarakeagamaan Hindu
2.Cemara
dalamkeagamaankristen.
11
ManfaatEkologi
Burunghantudanular,
Untukmenjagapopulasitikus
(ekosistemsawah).
  1. Mahoni,
mengurangipolusiudara,pohonpelindung.
  1. Shorea,
Mengurangipencemaranudara.
12
Sebagaibahankosmetik / kecantikan
1.Ubur-Ubur,dijadikan tepungubur-uburdanbahankosmetik.
1.Kemuning
mengandungzatpenyamakbahanpembuatlulur.
2.cendana
menghasilkanminyakatsirisebagaibahankosmetik.
13
Sebagaisumberpendapatan
1.Ikan lele
dibudidayakanmenjadiperikanan.
1.Kelapa sawit
Dijadikanperkebunan.hasilpanennyadapatdijual.
14
Sebagaibahankerajinan / aksesories
1.Kerang Mutiara,
cangkangyauntukhiasandinding.
2.Kulit buaya
kulitnyadijadikantas.
1.Eceng Gondok
dijadikantas.
2.Rotan
dijadikanbahanbakukerajinantasdanhiasan.ContohHewan:
-Udang
http://2.bp.blogspot.com/-f2UDUlHJ75Y/T-79USo3ibI/AAAAAAAAAnY/KnyZUR-_0lo/s1600/udang.jpgSamasepertimakananlautlainnya, udang kaya akankalsiumdan protein tetapirendahenergi.


-Gandum
http://4.bp.blogspot.com/-BN2VvVbSBdM/T-78uDJ7VRI/AAAAAAAAAis/9RR22xjh93E/s1600/gandum.jpg
Gandumbiasanyadigunakanuntukmemproduksitepungterigu, pakanternak, ataupundifermentasiuntukmenghasilkanalkohol.Kayaakankarbohidrat.-Bambu

http://2.bp.blogspot.com/-l7EXfHLrKMg/T-78j_YjjnI/AAAAAAAAAho/ChYLoHF6pa8/s1600/bambu.jpg
BatangnyadirakitmenjadirakitbambuAlatTransportasi di sungai


-Kalong
http://2.bp.blogspot.com/-BUaGd2tK3jc/T-780FT-UaI/AAAAAAAAAjg/lHr5wEO0vRc/s320/kalong.jpg
asmaataupunbatukdapatdisembuhkandenganmenggunakanempedupadahewan kalong ataukelelawar.-Lalatbuah
http://1.bp.blogspot.com/-FaMj88HuBXs/T-79C6aTFdI/AAAAAAAAAlM/GHXG1l8zr60/s1600/lalat+buah.jpg
Lalatbuahmerupakansalahsatuhamautamapenyebabkerugianpadaproduksibuah-buahan di Indonesia. Upayapengendalianlalatbuahdapatdilakukandenganmenggunakanumpan protein sebagaizatpemikatlalatbuahBactroceracarambolae.


-Kedelai
http://1.bp.blogspot.com/-7sblv31wjhw/T-785QUSlsI/AAAAAAAAAkI/CkOq8Xd7PWA/s1600/kedelai.jpg
Kedelaimerupakansumber protein nabati.Jumlahaksesi plasma nutfahkedelai yang dimiliki BB-Biogensebanyak 700 nomoraksesi.

B.KEANEKARAGAMAN NON HAYATI

http://1.bp.blogspot.com/_KZ9x5YgAkGk/TK2YuLQtWOI/AAAAAAAAAIY/ASBHB2-PR8c/s320/tembaga.jpg
Tembagaadalahsuatuunsurkimiadalamtabelperiodik yang memilikilambangCudannomor atom 29.Lambangnyaberasaldaribahasa LatinCuprum.Tembagamerupakankonduktorpanasdanlistrik yang baik.Selainituunsurinimemilikikorosi yang lambatsekali.http://2.bp.blogspot.com/_KZ9x5YgAkGk/TK2YTE2-3ZI/AAAAAAAAAIQ/x42-hCj0xDQ/s320/nikel.jpg

Nikeladalahunsurkimiametalikdalamtabelperiodik yang memilikisimbolNidannomor atom 28.
Nikelmempunyaisifattahan karat.Dalamkeadaanmurni, nikelbersifatlembek, tetapijikadipadukandenganbesi, krom, danlogamlainnya, dapatmembentukbajatahan karat yang keras.
Perpaduannikel, kromdanbesimenghasilkanbajatahan karat (stainless steel) yang banyakdiaplikasikanpadaperalatandapur (sendok, danperalatanmemasak), ornamen-ornamenrumahdangedung, sertakomponenindustri.

http://4.bp.blogspot.com/_KZ9x5YgAkGk/TK2XratnenI/AAAAAAAAAII/IR5gifhulH4/s320/aluminium+1.jpg
Aluminium (ataualuminum,alumunium,almunium,alminium) ialahunsurkimia. LambangaluminiumialahAl, dannomoratomnya 13.Aluminiumialahlogam paling berlimpah.
Aluminiumbukanmerupakanjenislogamberat, namunmerupakanelemen yang berjumlahsekitar 8% daripermukaan
bumidan paling berlimpahketiga.Aluminiumterdapatdalampenggunaanaditifmakanan, antasida, buffered aspirin, astringents, semprotanhidung, antiperspirant, airminum, knalpotmobil, asaptembakau, penggunaanaluminium foil, peralatanmasak, kaleng, keramik , dankembangapi.
Aluminiummerupakankonduktor
listrik yang baik.Terangdankuat.Merupakankonduktor yang baikjugabuatpanas.Dapatditempamenjadilembaran, ditarikmenjadikawatdandiekstrusimenjadibatangandenganbermacam-macampenampang.Tahankorosi.
Aluminiumdigunakandalambanyakhal.Kebanyakandarinyadigunakandalamkabelbertegangantinggi.Jugasecaraluasdigunakandalambingkaijendeladanbadan
pesawatterbang.Ditemukan di rumahsebagaipanci, botolminumanringan, tutupbotolsusudsb. Aluminiumjugadigunakanuntukmelapisilampumobildancompact disks.


http://1.bp.blogspot.com/_KZ9x5YgAkGk/TK2UQPR1HaI/AAAAAAAAAHo/5b6PYpCnVI0/s320/platina+1.jpg
Platinaadalahsuatuunsurkimiadalamtabelperiodik yang memilikilambangPtdannomor atom 78.Sebuahlogamtransisi yang berat, "malleable", "ductile", berharga, berwarnaputih-keabuan.Platinum tahan karat danterdapadalambeberapabijihnikeldancopper.Platinum digunakandalamperhiasan, peralatanlaboratorium, gigi, danperalatankontrolemisimobil.

 #7dayspenitiblogging

Tidak ada komentar:

Posting Komentar